Prijzen en voorwaarden 

Hotel

 • Verblijf in het hotel:  1 konijn € 10,- per dag, 2 konijnen in één verblijf € 13,- per dag. Voor cavia's: 1 cavia € 7,- per dag 2 cavia's in hetzelfde verblijf € 10,- per dag
 • Voor een koppeling geld een extra tarief van € 30,- per koppeling, naast de normale dagelijkse tarieven. Dit ivm met de extra tijd die geïnvesteerd wordt.
 • Het konijnenhotel dient vooraf betaald te worden. Konijn(en) worden gehaald en gebracht op afspraak.
 • Tot 3 weken voor de datum van het verblijf kan kosteloos geannuleerd worden. Tot 1 week van het begin van het verblijf wordt 50% in rekening gebracht. Binnen 1 week voor start van het verblijf annuleren; wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Vaccinatie tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2 is verplicht voor een verblijf in het hotel. Het  vaccinatiebewijs moet getoond worden bij aankomst. 
 • Joke's konijnenhotel heeft het recht  om een konijn te weigeren als er een vermoeden is dat het konijn niet gezond is of een besmettelijke ziekte heeft.
 • De konijnen krijgen 2x per dag Science Selective normaal of 4+ (20 gr konijn/dag in normale omstandigheden), aangevuld met diverse verse groenten en vers water. Andere voeding is mogelijk. U kunt dit van huis meenemen.
 • Het hok wordt naar behoefte gereinigd; minimaal 1x per week. De plasbak wordt iedere dag gereinigd.
 • Voor een verblijf van 4 dagen of korter worden extra kosten van € 10,- berekent voor het schoonmaken en ontsmetten van het verblijf.
 • Konijnen en knaagdieren kunnen temperaturen boven 30 graden slecht verdragen.  Bij deze temperaturen hebben ze speciale aandacht nodig.  Dit omvat in dit geval o.a. koeling, aangepaste voeding en - huisvesting en continue aandacht om eerste hitteverschijnselen te kunnen zien. Voor deze "special care" geldt een hittetoeslag van € 4,- per dag.  Dit bedrag wordt achteraf in rekening gebracht. 
 • Ook voor een konijn dat 2 keer daags medicatie (of meer) nodig heeft, geldt een healthcare toeslag van € 5,- per konijn/per dag. Meer medicatie en/of speciale noodzakelijke handelingen op afspraak.
 • Joke's konijnenhotel gaat naar een dierenarts bij twijfel over de gezondheid van uw konijn. Kosten van het consult en medicatie zijn voor rekening van de eigenaar; ook dit wordt achteraf in rekening gebracht.
 • Joke's konijnenhotel kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ziek worden of het overlijden van uw konijn(-en).
 • De eigenaar verplicht zich om aan Joke's konijnenhotel door te geven als er zich omstandigheden voordoen waardoor de konijnen niet kunnen worden opgehaald. 


Advies

 • Voor thuis advies over het (probleem-)gedrag van uw konijn geldt een tarief van 30 euro per uur, een kort telefonisch consult kost 15 euro/kwartier